Start van de nieuwbouw

Het bestuur heeft deze week de bouwcommissie geïnformeerd om te starten met de nieuwbouw van de accommodatie.

De bouwcommissie onder leiding van Johan Fijneman is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwbouw. Als de bouwcommissie een beroep op je doet om te ondersteunen, zover dit nog niet is gedaan, probeer dan zoveel mogelijk hier aan gehoor te geven. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden zodat we het geld kunnen inzetten voor andere zaken.

De sponsorcommissie is druk in de weer met een tweetal geldinzamelingsacties. Dit is een “Koop een steen” actie en de tweede is een crowdfund actie. Alle details omtrent deze acties zullen we binnenkort communiceren.

Het bestuur is ook bezig met een subsidie aanvraag bij de Rijksoverheid in het kader van “Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”. De aanvraag is ingediend en wordt nu op basis van offertes bijgewerkt.

Voor nu wenst het bestuur de bouwcommissie veel succes toe. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Bestuur Be-Ready