Besluit aangaande start trainingen jeugd m.b.t. het Corona virus

Beste leden en ouders,

Dinsdag 21 april heeft onze regering aangegeven dat er weer getraind kan worden. Op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid heeft Be-Ready het volgende besloten.
We hervatten de training vanaf 11 mei a.s. Het betref de volgende teams:

JO7 1 en 2
JO9 1
JO10 1 en 2
JO11 1, 2 en 3
JO13-1 (alleen voor kinderen die nog op de basisschool zitten)

Meer informatie wordt tevens gedeeld in de whatsapp groepen van de teams.

Om alles veilig te realiseren zijn onderstaande afspraken van toepassing:
Bij voorkeur worden de kinderen per auto gebracht. De ouder(s) laten hun kinderen uitstappen nabij de nieuwe ingang en rijden direct weer door. Wij willen jullie vragen niet uit te stappen. Het sportpark is alleen toegankelijk voor de basisschoolkinderen, trainers, bestuur en vrijwilligers die onderhoud uit voeren. De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Vraag of uw kind direct naar het hoofdveld wil lopen. De trainers staan daar om ze op te vangen.

Er wordt een verdeling gemaakt van de teams over maandag en woensdag, dit omdat alleen het hoofdveld bespeelbaar is. Welke teams wanneer trainen wordt aangekondigd in de elftal whatsapp groep.
Alleen het hoofdveld is bespeelbaar. De andere (gras) velden zijn ingezaaid. Het grote voordeel is dat we na de zomer een top grasmat hebben.

Voor de JO-7 geldt dat ouders hun kind kunnen begeleiden nabij het pannaveld Daar worden ze door de trainers opgevangen. Deze ouders en kinderen dienen gebruik te maken van de oude hoofdingang. Parkeer uw auto vooraan op de parkeerplaats zodat andere ouders van de andere teams de ruimte hebben nabij de nieuwe hoofdingang. Verlaat het sportpark svp zo snel mogelijk.

Kom u kinderen tijdig ophalen. Parkeer de auto en wacht in de auto tot uw kind is ingestapt. De ouders van de JO-7 kunnen nabij de oude hoofdingang de kinderen ophalen. Neem de 1,5 meter regel in acht.

Voor de junioren (alle kinderen die niet op de basisschool zitten) gaan we de situatie bekijken. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Dank voor de medewerking. Blijf gezond, help elkaar en help Be-Ready.

 

Bestuur en trainers jeugd Be-Ready