Normen en Waarden vv Be-Ready

Beste Leden,

Een tijd geleden heeft de werkgroep Normen en Waarden het bestuur geholpen om de Normen en Waarden van Be-Ready te concretiseren. Concrete regels voor iedereen. 
De werkgroepleden zijn Ursula Janssen, Willy Schelle, Frans van Seters en Arion Stevens.

Onze Normen en Waarden hebben we samengevat naar 6 kernwaarden:

 • PLEZIER
 • RESPECT
 • VERANTWOORDELIJKHEID
 • ONTWIKKELING EN PRESTEREN NAAR VERMOGEN
 • BETROKKEN
 • SPORTIVITEIT 

Deze basiswaarden en regels gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van vv Be-Ready. Dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, bezoekers, toeschouwers, etc. Samen vormen wij vv Be-Ready en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een groot feest te maken.

We hebben onze normen en waarden opgedeeld in algemene normen en regels welke gelden voor iedereen en per doelgroep.

Dit laatste hebben we voor:

 • de jeugdspelers en senioren
 • de ouders/verzorgers
 • de trainers en begeleiders (recreatief en prestatief)
 • de scheidsrechters/wedstrijdleiders
 • de toeschouwer
 • de bestuurders en commissieleden

Op onze website kun je de normen en waarden terugvinden. Klik bij het hoofdmenu op Onze Club, dan Clubinformatie en dan Normen en Waarden. In het submenu vind je de algemeen geldende regels en de regels per doelgroep.
Via de verschillende commissies zullen we hier in de toekomst nog meer aandacht aangeven.
Vanuit het bestuur en namens Be-Ready willen we de leden van de werkgroep Normen en Waarden danken voor hun inzet. 

 Met vriendelijke groet,

 Bestuur Be-Ready