Blog 6 – Voorzitter Be-Ready

Hoe populair is onze vereniging? Een eenvoudige vraag maar het antwoord is lastig te geven. Hoe meet je zoiets? Los van wetenschappelijke metingen denk ik dat we een populaire vereniging zijn en daar mogen we natuurlijk trots op zijn. Maar waarom denk ik dat we een populaire vereniging zijn? Welgeteld 13 trainers hebben zich gemeld met een sollicitatie als nieuwe trainer voor Be-Ready 1. 13 Mensen van binnen en buiten de regio melden zich om ons eerste elftal te mogen trainen.

Zakelijk in Kasteel Dussen moet ik hemel en aarde bewegen om één sollicitant over de vloer te krijgen die voldoet aan ons wensenlijstje. En bij Be-Ready, op basis van 1 bericht in de media, staat de hal vol met geïnteresseerden. Ja, ik ben jaloers en ja, we zijn een populaire vereniging. De technische commissie i.c.m. spelers en leiders hebben tal van sollicitatiegesprekken gevoerd en een keuze gemaakt. Marco Verschuren wordt onze nieuwe trainer. Ik wens Marco veel plezier en succes toe. Via deze weg wil ik ook Arno de Vries bedanken voor zijn inzet en resultaat. Maar het mooiste resultaat moet misschien nog komen. Heel veel succes met de tweede helft van de competitie. Of we nu wel of geen kampioen worden, de naam Arno is voor altijd verbonden aan Be-Ready door het periodekampioenschap december vorig jaar.

In mijn vorige blog had ik het over Instagram. We hebben nu een officieel account. v.v.beready. Zoek ons op en volg ons en deel zoveel mogelijk met je social media volgers op Instagram.

Een vaste rubriek de laatste tijd in mijn blog is de ontwikkeling rondom het sportpark. Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we als bestuur een formele start gegeven voor de uitbreiding van de accommodatie. De huidige status is:
- We hebben een bouwcommissie onder leiding van Johan Fijneman en een groot aantal vrijwilligers die meehelpen met de bouw
- Alle (gemeentelijke) vergunningen zijn binnen
- De begroting is klaar en alle offertes zijn aangevraagd en binnen
- 50%  Van de gemeentelijke subsidie is binnen
- Een subsidie bij de Rijksoverheid is aangevraagd. Dit is een nieuwe subsidie van de overheid per 2 januari 2019, “Aanvullingen stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019”. We voldoen aan de criteria. Het is nu afwachten of we inderdaad subsidie gaan krijgen
- Er komen twee geldwervingsacties onder leiding van de sponsorcommissie:

  • De actie Koop een Steen
  • Een online Crowdfund actie

10 Februari is het weer zo ver. Mijn vader wordt 91, maar dat terzijde. 10 februari spelen we thuis tegen Dussense Boys. We gaan er een mooie wedstrijd en feestje van maken. Een paar spelregels:
- Geen vuurwerk! Dit kan niet meer met het kunstgrasveld. Dit is ook afgestemd met Dussense Boys. Indien je toch vuurwerk afsteekt word je verwijderd van het sportpark en je wordt aansprakelijk gesteld voor de schade
- We hebben entertainment in de kantine
- Het terras aan de voorkant wordt winddicht gemaakt en voorzien van terrasverwarmers
- De kantine is open tot 20.30 en om 20.00 gaat de bar dicht
- Er is beveiliging aanwezig om alles in goede banen te leiden. Bij deze een oproep aan allemaal: bij onregelmatigheden informeer de beveiliging!
- Geen drugs of overdadig drankgebruik

Laten we er met zijn allen een gezellig feestje van maken!

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018 was mijn eerste echte ALV. Best spannend. Persoonlijk vond ik de opkomst wat mager. Bij deze wil ik iedereen uitnodigen voor de ALV 2019! Het was een constructieve avond met enerzijds mededelingen vanuit het bestuur en vragen vanuit de leden. Positieve en kritische feedback waar we iets mee kunnen als bestuur. In de tweede week van februari hebben we een bestuursvergadering die met name gaat over de gestelde vragen van leden en de hieraan gekoppelde beleidspunten en vervolgacties. Mocht je nu nog een goed idee hebben of een zorgpunt, mail deze dan naar mij voor 11 februari. Check wel even de notulen van de ALV of je idee niet al is gemeld in de vergadering.

Vanuit het bestuur kan ik mededelen dat Anger van Oord nu formeel benoemd bestuurslid jeugdzaken is. Kees Molenaar heeft aangegeven zijn bestuursfunctie per einde eerste kwartaal 2019 te willen neerleggen waarbij Kees zijn huidige technische functie blijft vervullen. Als bestuur hebben we gekozen om deze bestuursfunctie samen te voegen met de bestuursfunctie wedstrijdzaken. De nieuwe naam wordt bestuurslid Senioren en Wedstrijdzaken. Lendie Wintermans gaat deze rol op zich nemen. Hieronder vallen:
- Technische zaken
- Wedstrijdsecretariaat
- Vrouwen
- Overige senioren
- Vrouwen 30+ en Heren 35+/45+

Lendie ondersteunt Kees Molenaar, Donald Hijmans en Arie Treffers. 

Ook dit jaar hadden we weer tal van jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit waren:
- 25 jaar: Henny Wijnands, Susan Welten en Nicky de Jong
- 40 jaar: Marc Bouwens 
- 50 jaar: Perry van Bavel, Willy Schelle en John Leeggangers

Een punt ter verbetering is de communicatie hierover. Dit trek ik me persoonlijk aan. We zullen vanaf volgend jaar meer ruchtbaarheid geven aan de jubilarissen! 25 jaar of meer lid van een vereniging is tenslotte niet niks. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

We hebben de prijzen in de kantine dit jaar verhoogd. De redenen hiervoor zijn tweeledig. De kosten zijn gestegen en de BTW is verhoogd naar 9%. We menen als bestuur een passende aanpassing te hebben gedaan. Zoals jullie weten besteden we de 100% van de opbrengsten van de kantine aan de club. 

Tot slot van deze eerste blog uit 2019 een vooruitblik voor het komende halfjaar.
Worden we kampioen? Ik heb geen idee, maar we maken een goede kans! Het zijn spannende tijden voor de Be-Ready fan. Ik zou iedereen willen vragen om te komen kijken naar de wedstrijden de komende maanden en onze spelers aan te moedigen. De 12e man kan in deze spannende competitie het verschil maken. We kunnen clubhistorie schrijven, dus blijf ‘s zondags niet thuis maar kom kijken en aanmoedigen! Neem het duurdere biertje/wijntje op de koop toe!
Naast het sportieve karakter is de komende tijd de nieuwe accommodatie een belangrijk aandachtspunt.

We kunnen ook nieuws gaan verwachten van de klankbordgroep Normen en Waarden (Willy Schelle, Ursula Jansen, Frans van Seters, Arion Stevens). Als voorzitter heb ik een sneak preview gehad van het concept resultaat van deze klankbordgroep. Ik ben erg enthousiast hierover. De klankbordgroep is nu bezig de laatste hand te leggen aan de documenten waarin alles is opgenomen rondom Normen en Waarden binnen Be-Ready. Als dit klaar is volgt een presentatie van de klankbordgroep van het eindresultaat aan het bestuur. In de volgende blog kan ik jullie waarschijnlijk meer vertellen.

 

Frans Gemen

Voorzitter Be-Ready