Blog 9 – Voorzitter Be-Ready

De Aftrap en de Algemene Leden Vergadering

Beste leden van Be-Ready,

Deze blog staat met name in het teken van de Aftrap en de Algemene Leden Vergadering (ALV). 

De Aftrap

De Aftrap is een begrip in Hank. Al vele jaren valt dit clubblad met grote regelmaat op de deurmat bij onze leden. Een paar weken geleden heeft Bert Dekkers en de andere vrijwilligers aangegeven te willen stoppen met de Aftrap. In december komt de laatste uitgave uit.

Dit kunnen we niet zomaar geruisloos voorbij laten gaan. De eerste Aftrap kwam uit met Kerst in 2000. De laatste in 2019. 98 uitgaven zijn er op uw deurmat gevallen, de laatste komt snel.

De redactie van de Aftrap bestaat uit de heren Ton Leeggangers, Henry de Jong, Mark Bouwens en Bert Dekkers. De bezorgers zijn Anton Hopkoper, Jos van Velthoven en Jacco de Wit.

Zoals gezegd verscheen de eerste Aftrap met Kerst 2000. De oplage bedraagt 450 stuks en 5 uitgaven per jaar. De Aftrap kende maar liefst 68 adverteerders. Door de grote toeloop van adverteerders zijn de advertentiekosten altijd laag gebleven. Bert en de andere mannen van de Aftrap hebben de advertentie prijzen nooit verhoogd.

Als voorzitter heb ik met Bert vorig jaar de afspraak gemaakt dat zij bepalen wanneer ze willen stoppen met ons clubblad. De laatste jaren werd het lastiger om inhoud te geven aan de Aftrap. Internet en social media hebben voor een belangrijk gedeelte de informatiebehoefte overgenomen. Dit jaar vonden de heren het genoeg en hebben aangegeven te willen stoppen. Het einde van een tijdperk! 

Ze hebben het jaren met plezier gedaan. Vol trots vertelt Bert: “De redactievergaderingen waren altijd beregezellig. Dat gaan we wel missen. Toen we starten met de Aftrap in 2000 hadden we een aantal doelstellingen opgesteld. Ik weet niet of we ze gehaald hebben maar het is toch gelukt om bijna 100 keer de Aftrap te maken.” 

Jan van Dortmont, Angelo van der Pluijm en Twan Meijers hebben de meeste artikelen geschreven. Jo Bouwens heeft al die jaren ook een redactionele bijdrage geleverd.

De Aftrap: 

19 fantastische jaren!

450 exemplaren:  

- 365 stuks worden in Hank bezorgd. 
- 35 stuks in Raamsdonkveer en Geertruidenberg
- 20 stuks in Werkendam, Almkerk, Nieuwendijk
- 10 met de post

 

De redactieleden van de afgelopen jaren:

- Marc Bouwens
- Tonnie Leeggangers
- Henry de Jong
- Bert Dekkers
- Ineke de Wit
- Angelo van der Pluijm
- Jan van Dortmont
- Twan Meijers

De bezorgers van de afgelopen jaren

- Anton Hopkoper
- Bert Dekkers
- Jos van Velthoven
- Jacco de Wit
- Tonnie Leeggangers
- Henry de Jong

Namens alle leden en het bestuur willen we alle vrijwilligers van de Aftrap bedanken voor hun jarenlange inzet!

De ALV 

Vrijdag 22 november was de Algemene Leden Vergadering.  Dit was mijn derde ALV van Be-Ready en de tweede als voorzitter. Het was een leerzame avond waar het bestuur goede discussies heeft kunnen voeren met de aanwezige leden. Alle details kunnen in de notulen worden nagelezen.

De opkomst was mager. Dat kan van alles betekenen. Maar ik zou dat graag anders zien. Een hoge opkomst is ook een motivator voor het bestuur. Wij zijn ook vrijwilligers, die uiteraard ons best doen. We gaan aan het begin van het seizoen de datum van de ALV vastleggen. Dan kan iedereen er rekening mee houden. 

Ik wil een paar zaken uit de ALV onder de aandacht brengen. Iets wat ons allemaal aangaat.

Vrijwilligers

We hebben twee maanden geleden een mail uitgestuurd aan alle leden met een oproep voor extra vrijwilligers voor de kantine commissie. Het resultaat van deze oproep was bedroevend. Niemand heeft zich aangemeld om een steentje bij te dragen. We gooien hiermee niet de handdoek in de ring als bestuur.  Onze vereniging draait op vrijwilligers. Komt dit in het geding dan komt de vereniging in het geding. We hebben een levende discussie gehad gedurende de vergadering. Conclusie: we komen onder andere met een plan om een bijdrage verplicht te gaan stellen voor leden en ouders van jeugdleden. Hoe dit precies eruit gaat zien weten we nog niet.

OPROEP: 

WIE WIL EEN BIJDRAGE GAAN LEVEREN AAN DIT NIEUWE VRIJWILLIGERS BELEID EN ZORG DRAGEN DAT WE DIT KUNNEN GAAN INVOEREN. DIT GAAT ONS ALLEN AAN! 

Meld je aan bij de voorzitter of secretaris.

Rookvrije vereniging

Dit tweede voorstel van het bestuur leverde ook een goede discussie op. Over het algemeen kunnen we stellen dat de aanwezige leden voor een rookvrije sportvereniging zijn. Kritisch punt wat werd genoemd is de handhaving. Om onze vereniging rookvrij te maken krijgen we ondersteuning van de GGD en de gemeente. Informatie volgt. 

OPROEP:

WIE WIL EEN BIJDRAGE GAAN LEVEREN OM ONZE SPORTVERENIGING ROOKVRIJ TE KRIJGEN. DIT IS IN HET BELANG VAN ALLE LEDEN EN IN HET BIJZONDER ONZE JEUGDLEDEN.

Meld je aan bij de voorzitter of secretaris.

Contributieverhoging

We hebben als bestuur een voorstel gedaan om de contributie te verhogen. De reden is dat we de kosten zien toenemen. Als vereniging en bestuur blijven we ons inzetten om voetbal laagdrempelig aan te bieden.  Aan dat laatste kan iedereen een steentje bijdragen!

Website van Be-Ready

We willen met het BRIT team (Be-Ready Internet Team) bespreken welke verbeteringen we kunnen doorvoeren op onze website.

Nieuwe kleedkamers

Johan heeft alle aanwezige op de ALV een toelichting gegeven op de nieuwbouw. Het bouwteam nadert de eindfase. Met een paar weken is de nieuwbouw klaar. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie geweldige inzet! Binnenkort maken we de feestelijke opening bekend.

 

Ik wens iedereen een goed weekend en meld je aan om onze vereniging te helpen!

 

Frans Gemen

Voorzitter Be-Ready