Blog 11 – Bestuur en voorzitter Be-Ready

 

Einde seizoen in deze bijzondere tijd

 

Beste leden van Be-Ready,

Dit is het laatste bericht vanuit het bestuur en de voorzitter. We sluiten dit seizoen af met een bijzondere blog. Deze blog is vanuit het bestuur en de voorzitter geschreven.

Ten eerste dank aan alle leden en sponsoren. We hebben als vereniging gelukkig geen opzeggingen gehad (op een uitzondering na) in verband met het Corona virus. Dank voor de loyaliteit! Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn.

De laatste activiteiten van seizoen 2019-2020

Dit seizoen gaat in de boeken als het Corona seizoen. De competitie is op last van onze overheid per direct stopgezet in maart. Geen kampioenschap maar ook geen degradatie.

De jeugdtrainingen zijn per 14 juni jl. afgerond. Als teams nog willen trainen dan kan dat via een verzoek aan Paul Sengers of Bert Littel.
Diverse activiteiten die tegen het einde van het seizoen op de agenda staan gaan niet door. Dit zijn: 

 •         Alle toernooien
 •        Sportkamp
 •         Vrijwilligersavond
 •         De feestelijke opening van de nieuwbouw

 

Een saaie afsluiting van het seizoen maar het is niet anders. We hopen dat er na de zomer weer gevoetbald kan worden en dat onze kantine weer open kan. We hopen dan ook iedereen weer snel te zien in het nieuwe seizoen.

 

Corona impact

 

Zoals eerder gemeld heeft Corona op tal van zaken grote invloed op onze vereniging. Hieronder een overzicht van de kantine omzet van de laatste maand:

 

 Allemaal nullen…….

De sponsorcommissie heeft alle zeilen bijgezet om de sponsoren te behouden. Dit is gelukt en er zijn zelfs nieuwe sponsoren aangetrokken. We hebben nu ± 90 sponsoren. Alle reclameborden langs het hoofdveld zijn bezet.

Binnenkort komt er nog een leuke actie voor de leden. Doe mee en laat je verassen. Zo meteen is wakker worden weer leuk ?

We hebben de afgelopen tijd goed gelet op de kosten. Iedereen heeft vanuit zijn eigen rol een bijdrage geleverd. Desalniettemin is afgelopen seizoen geen best financieel seizoen voor ons.  We zullen de komende maanden kritisch moeten zijn en blijven op onze uitgaven.

Kort samengevat gaat het seizoen 2019-2020 in de boeken als het Corona seizoen. Van promotie naar afgelaste wedstrijden. Van dagelijkse drukte op het sportpark tot stilte en verlaten velden. Van kinderen met een bal naar kinderen achter een Playstation. Van muziek en lol in de kantine tot een lege bar en bedorven bier.  

We hopen dat alle dynamiek volgend seizoen weer terugkomt!

  

Seizoen 2020-2021

Het tijdstip van de opening van het seizoen zal later bekend worden gemaakt. We gaan ervanuit dat de komende periode meer informatie komt van de KNVB en de overheid.

De jeugdactiviteiten

De jeugdtrainingen starten v.a. 22 augustus 2020.

De indeling van de teams voor het nieuwe seizoen is klaar. We hebben 13 jeugdteams. 11 jongens teams en 2 meiden teams. We zoeken nog onderstaande ondersteuning: 

 • -        JO-10-1: assistent-trainer
 • -        JO-12-1: assistent-trainer
 • -        JO-13-1: assistent-trainer
 • -        JO-16-1: leider

Arjan van Dinteren en Joost van Ophoven zijn na 8 jaar gestopt als leider en trainer. Daarnaast is Jacco de Wit gestopt, hij neemt nu plaats in de T.C.J. en Christian Alderliesten. De volgende personen hebben taken opgenomen voor de jeugdtrainingen en wedstrijden: 

 • -        Mark Leeggangers: trainer JO-11-2
 • -        Gerrit van de Broek: trainer JO-16-1
 • -        Perry Blok: vaste vlagger van JO-13

      De senioren

We hebben dit jaar een dames 1 team en 5 heren teams. Daarnaast 2 heren teams 35+ en een dames team 30+.

Be-Ready 1: 3e klasse, speelt samen met Be-Ready 2 en 3
Be-Ready 2: 3e klasse aangevraagd maar nog niet bekend, speelt samen met Be-Ready 1 en 3
Be-Ready 3: Reserve 4e klasse, speelt samen met Be-Ready 1 en 3
Be-Ready 4: Reserve 6e klasse, speelt samen met Be-Ready 5 en Dames
Be-Ready 5: Reserve 6e klasse, speelt samen met Be-Ready 4 en Dames

Dames 1: 4e klasse aangevraagd maar nog niet bekend, speelt samen met Be-Ready 4 en 5

Voor de dames en heren lagere elftallen zoeken we nog een trainer!

Elke zondag zijn er dus 3 wedstrijden te bekijken.

De selectie

Er is hard gewerkt de laatste tijd door de technische commissie. Donald, Arie en andere hebben een aantal nieuwe spelers binnengehaald. Dit zijn Bart Dirven, Yorick le Rutte, Rick Schouw, Mardoche Mputu en Danny Link.

Waar spelers komen gaan er ook. Willem Schelle, Jeremy Korebrits, Jim Swanen, Thomas Vergunst en Tim van Dam hebben afscheid genomen van Be-Ready 1.

Nu maar hopen dat er na de zomer weer gevoetbald kan worden. Kom ze aanmoedigen op zondag!

Nieuwe contributie per nieuwe seizoen en daarna

We gaan de contributie voor alle leden, behalve de rustende leden, verhogen met € 12,00 per jaar. Voor de rustende leden wordt geen aanpassing gedaan in de contributie. Deze verhoging zal jaarlijks worden doorgevoerd, echter op de Algemene Leden Vergadering (ALV) kan het bestuur een verhoging een jaar doorschuiven.

Deze aanpassing is hard nodig om aan onze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Rookverbod

Per 1 januari 2021 willen we een algemeen rookverbod doorvoeren op ons sportpark. Het is dan niet meer toegestaan om te roken op het sportcomplex. We zullen een voorziening voor onze rokers realiseren nabij de oude ingang. Voor nu willen we iedereen vragen om niet meer langs de velden te roken, zeker niet bij jeugdtrainingen en wedstrijden. Ook de (nieuwe) tribune is al rookvrij! En als je dan toch rookt op het sportpark gooi de peuken niet op de grond. Als je vraagt aan de vutters wat er morgen beter kan dan antwoorden ze in het collectief: “geen peuken op de grond”.

In het najaar zullen we hierop terugkomen.

Vrijwilligersbeleid

In het nieuwe seizoen gaan we het verplichte vrijwilligersbeleid invoeren. De details worden in een apart bericht gecommuniceerd. We hebben een aantal “verplichte” vrijwilligerstaken. Dit zijn:

 • 1.      Fluiten wedstrijden pupillen tot en met JO-11
 • 2.      Begeleiden van jeugdactiviteiten
 • 3.      Kantine medewerker/medewerkster
 • 4.      Keukenhulp
 • 5.      Openen sportpark trainingsavonden
 • 6.      Sluiten sportpark trainingsavonden
 • 7.      Opruimen kleedkamers zaterdag
 • 8.      Opruimen kleedkamers zondag

9.      Per team: 1 team coördinator. Het idee is dat elk team verantwoordelijk wordt voor de “verplichte” vrijwilligerstaken. Het team wijst een team coördinator aan. De team coördinator is verantwoordelijk (binnen het team) dat mensen de taken uitvoeren. 

Marieke en Danny Boomsluiter nemen de rol op als Vrijwilliger Coördinator. Zij gaan de planning van de taken doen en maken een rooster voor de teams. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de team coördinatoren. Indien je nu al vrijwilligerswerk doet voor Be-Ready hoef je niet (mag wel) deel te nemen aan de uitvoering van genoemde taken.

Voor alle teams onder de JO-18 geldt dat de ouders en/of verzorgers verantwoordelijk worden voor de uitvoer van de taken. Je mag natuurlijk best je kind(eren) mee laten helpen!

We vragen dus aan iedereen om een steentje bij te dragen om onze vereniging draaiende te houden. Vele handen maak licht werk. Het lijstje met taken zal de komende tijd mogelijk uitgebreid gaan worden.

Parkeerplaats

De parkeerplaats bij ons sportpark is officieel een openbare parkeerplaats. We huren dit niet. We hebben recentelijk te maken gehad met overlast. We hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is om een goede oplossing te vinden om de parkeerplaats af te sluiten. Nu is dit provisorisch gedaan. Binnenkort horen we hier meer over.

Vacatures

We hebben nog een aantal vacatures openstaan: 

 • -        Trainer en begeleider Dames 1
 • -        Trainer heren lagere elftallen
 • -        Assistent-trainers bij de jeugd
 • -        Bestuursfuncties:    Wedstrijdsecretaris en  Secretaris 

 

Voor nu wenst het bestuur iedereen een gezonde en fijne vakantie toe. Tot het volgende seizoen.

 

Bestuur Be-Ready